Thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc bằng phương pháp PDA

Thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc bằng phương pháp PDA

Thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc Phương pháp này đảm bảo cho việc thu kết quả là đo được năng lượng của búa và thông số cọc trong quá trình đóng cọc là thiết bị PDA. Thiết bị này kết hợp với đầu đo gia tốc và đầu đo biến dạng được phát triển để thực hiện phân tích theo phương pháp CASE, dễ dàng đưa ra ngay lập tức một số đại lượng sau mỗi nhát búa:

Mục đích của thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc

Liên hệ 0914 24 20 94 (KS. Ấn) để được tư vấn

Xác định sức chịu tải của cọc đóng, cọc khoan nhồi dựa vào sóng ứng suất đo được tại đầu cọc dùng phương pháp CASE và Phần mềm phân tích CAPWAP.

Phương pháp thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc:

Phương pháp này đảm bảo cho việc thu kết quả là đo được năng lượng của búa và thông số cọc trong quá trình đóng cọc là thiết bị PDA. Thiết bị này kết hợp với đầu đo gia tốc và đầu đo biến dạng được phát triển để thực hiện phân tích theo phương pháp CASE, dễ dàng đưa ra ngay lập tức một số đại lượng sau mỗi nhát búa:

Sức chịu tải theo phương pháp CASE

Năng lượng lớn nhất

Sức nén lớn nhất và lực kéo trong quá trình đóng cọc

Hệ số đồng nhất của cọc

Qui trình thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc:

Các cọc thí nghiệm là các cọc đã đóng (khoan) tới độ sâu thiết kế.
Đầu đo gia tốc và 2 đầu đo biến dạng được gắn vào 2 bên đối diện thân cọc bằng tắckê với khoảng cách từ 1.5D-2D (tính từ đầu cọc).
Các đầu đo này được nối với thiết bị PDA model PAX bằng các cáp và giắc nối
Tín hiệu được ghi sau mỗi nhát búa và kết thúc khi thu được tín hiệu chuẩn.

Tiêu chuẩn thí nghiệm PDA ASTM D 4945-08 Hoa Kỳ

Báo cáo kết quả thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc:

– Theo điều kiện địa chất khu vực, hệ số Jc của mô hình Case có giá trị khác biệt và thường nhỏ hơn giá trị trung bình như theo đề nghị ở bảng 1.

– Sự phân bố ma sát đơn vị giữa đất và cọc theo độ sâu thu nhận từ kết quả thử động biến dạng lớn hợp lý với điều kiện địa tầng đối với cọc bêtông cốt thép đúc sẵn hạ bằng phương pháp đóng hay ép và không tuân theo qui luật qua các lớp đất đối với cọc bêtông cốt thép đổ tại chỗ thi công cọc bằng phương pháp khoan nhồi.

– Khả năng chịu tải của cọc do ma sát chiếm tỷ lệ đáng kể từ 50 – 82% đối với cọc đúc sẵn hạ bằng phương pháp đóng hay ép, chiếm 75 – 85% trong cọc bêtông đổ tại chỗ thi công cọc bằng phương pháp khoan nhồi trong tổng sức chịu tải của cọc

• Tên dự án

• Tên cọc, chiều dài và đường kính cọc
• Ngày thí nghiệm
• Tốc độ sóng
• Năng lượng lớn nhất tác động lên cọc
• Ứng suất nén lớn nhất
• Ứng suất kéo lớn nhất
• Khả năng chịu tải tới hạn của cọc

Khi đánh giá khả năng chịu tải của cọc theo mô hình Case nhanh tại hiện trường, có thể lựa chọn hệ số sức kháng động Jc trong khoảng giá trị từ 0,47 đến 0,65 cho cọc có lớp đất ở mũi là sét cứng và trong khoảng lân cận giá trị 0,53 cho loại đất ở mũi cọc là sét pha cát.

Liên hệ báo giá thí nghiệm PDA

» Email: epcocbetongtrungtruc@gmail.com
» Hotline: 0914 24 20 94 (ks. Ấn)
» Website: https://epcocbetongtphcm.comhttps://trungtruc.epcocbetongtphcm.com
» Trụ sở: 99 D2, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
» VP. NXSX: Đường Lê Văn Việt Quận 9 TPHCM

Rate this post