Nhật ký ép cọc bê tông

Nhật ký ép cọc bê tông là biểu mẫu dùng để ghi nhận các thông tin chi tiết trong quá trình ép cọc.

Công ty Trung Trực xây dựng biểu mẫu nhật ký ép cọc bê tông để cho mọi đội thi cao áp dụng trong suốt quá trình ép cọc cho khách hàng.

Lần ban hành: 01

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: …                                                                  Địa điểm XD: …
CÔNG TRÌNH:                                                                  Hạng Mục: Ép Cọc BTLT Æ 350mm
Cọc số :………….                       Vị trí: ………………..              Sơ đồ trục định vị :……………..

1.   LOẠI MÁY ÉP: Dàn máy ép thủy lực

2.   SỐ HIỆU KÍCH/ ĐỒNG HỒ

Áp lực tố đa:……………………………………..          Lực ép đầu cọc tối đa:………………….
Chứng từ kiểm định:  Giấy chứng nhận hiệu chuẩn     Biểu thức hiệu chuẩn:……………………
Ngày hiệu chuẩn:         15/09/2009                           Ngày hiệu chuẩn tiếp theo:…………..

3.   CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA THIẾT KẾ

Lực ép đầu cọc khi dừng ép (m):  70 (T) = Pmin £ P £ Pmax = 140 (T)
Cao độ mũi cọc khi dừng ép (m): Thực tế = Hmin £ H £ Hmax = 29 (m)

4.   KẾT QUẢ ÉP CỌC THỰC TẾ

Bắt đầu ép cọc lúc:……………………………… Kết thúc lúc:………………………………………
Cao độ mặt đất hiện trạng:……………………. Cao độ mũi cọc khi dừng ép:……………… (m)
Lực ép thực tế khi dừng ép (Tấn):……………………………………………………………………

5.   BIỂU GHI ĐỘ CHỐI CHI TIẾT

v GHI ĐỘ CHỐI CHI TIẾT:
Ngày/giờ
ép cọc
Số hiệuđoạn cọc(m)
Độ sâu
ngập đất
Chỉ số đồng hồ(kg/cm2)
Lực ép quyđổi (Tấn)
Ghi chú
                                                                                       TP. Nha Trang, ngày    tháng    năm ….

   ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                           ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG     

        Giám sát A                                                                         Giám sát B          

» Email: epcocbetongtrungtruc@gmail.com
» Hotline: 0914 24 20 95 (ks. Ấn)
» Website: http://epcoclytam.net – https://epcocbetongtphcm.com/
» Trụ sở: 476/24 Đường Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
» VP. NXSX: Đường Lê Văn Việt Quận 9 TPHCM

Ép cọc bê tông Trung Trực

Rate this post